3ος Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

 ‘‘Ειδικός Αθλητικής Διατροφής’’

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε με κεφαλαία

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….......... ΟΝΟΜΑ: ………………………………………...

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……/…./…………………………………………………………………………...

Α.Δ.Τ: ……………………………………………………………………………………………………

ΣΠΟΥΔΕΣ:………………………………………………………………………………………………

ΙΔΡΥΜΑ/ ΦΟΡΕΑΣ: …………………………………………………………………………………...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………… Τ.Κ. …………… ΠΟΛΗ: …………………….

ΤΗΛ.: ……………………………………………….  ΚΙΝΗΤΟ: ………………………………………

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω τον 3ο κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο:    ’’Ειδικός Αθλητικής Διατροφής’’

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

 1. Εγγραφή

   Η εγγραφή στο σεμινάριο γίνεται µε την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής εκ μέρους του πελάτη και αποστολή αυτής µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η εγγραφή τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον αποστείλει στον πελάτη η έγγραφη αποδοχή του στην αίτηση που του έχει αποσταλεί.

 

2. Τιμές

   Οι τιμές του σεμιναρίου εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.peakperformance.gr στην ενότητα → σεμινάρια, ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή.  Οι τρόποι καταβολής των διδάκτρων αναλύονται στην παραπάνω ιστοσελίδα και περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τρόπους: 1. Κατάθεση μέσω τραπεζικού λογαριασμού, 2..Καταβολή ποσού εφάπαξ ή σε 2 δόσεις.

   Τα δίδακτρα του σεμιναρίου τιμολογούνται κατά τη λήξη του σεμιναρίου. Οι τιμές αυτές είναι τελικές και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: Διδασκαλία, Σημειωματάριο και Βεβαίωση παρακολούθησης του Σεμιναρίου.

 

3. Πολιτική Ακυρώσεων

   Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης έως τις 10/11/2014 θα παρακρατείται το 50% του ποσού που έχει καταβληθεί. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται. Εάν ο πελάτης δεν παρακολουθήσει το σεμινάριο, τότε ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία του σεμιναρίου στο ακέραιο.Στην περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης του σεμιναρίου εκ μέρους του πελάτη, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να στείλει έναν αντικαταστάτη στη θέση που του είχε κρατηθεί, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη η άλλη διαφοροποίηση στις υποχρεώσεις του πελάτη. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων ή για λόγους ανωτέρας βίας ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να ακυρώσει το σεμινάριο έως και 1 εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, με πλήρη επιστροφή στους συμμετέχοντες του κατατιθέμενου ποσού και χωρίς αποζημίωση.

 

4. Πνευματικά δικαιώματα

   Όλα τα έγγραφα του σεμιναρίου περιέχουν πληροφορίες που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα. Κανένα μέρος των εγγράφων του σεμιναρίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση του Διοργανωτή του σεμιναρίου.

 

5. Πρόσθετοι όροι και διευκρινίσεις

   Ο Πελάτης θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε απαιτήσεων για τις οποίους ο Πελάτης αγόρασε το εκπαιδευτικό σεμινάριο. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη εκτέλεση που αποδίδεται σε αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου του. Ο διοργανωτής μπορεί να αρνηθεί την είσοδο οποιουδήποτε ατόμου σε κάποιο μάθημα, εφόσον θεωρεί ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των υπόλοιπων συμμετεχόντων στο μάθημα ή για την ασφάλεια του χώρου στον οποίο διεξάγεται το μάθημα. Ο διοργανωτής μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε άτομο παραβιάσει τους κανονισμούς των μαθημάτων της να αποχωρήσει από το χώρο ή από οποιονδήποτε άλλο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί για συμμετοχή στο μάθημα από άτομο το οποίο δεν έγινε δεκτό εξαιτίας των συνθηκών που προαναφέρθηκαν, παρακρατείται, και ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωση για κανένα μέρος αυτού. Με την παρούσα, ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί με τους πιο πάνω ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ.

Η παραπάνω αίτηση επιφέρει μορφή υπεύθυνη δήλωσης σύμφωνα με το νόμο Ν.1599/1986

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ο/Η Αιτών/ούσα:                                          

Υπογραφή:

 

Παρακαλώ όπως επιστραφεί η παραπάνω αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη στο ακόλουθο e-mail: info@peakperformance.gr